top of page

ALTRES VINCLES AMB L'ARTIGA

Amb la finalitat d’assolir amb les millors condicions possibles el nostre propòsit, establim diverses maneres de vincular-se amb l’Artiga Coop SCCL. Posa't en contacte amb nosaltres per a més informació.

Sòcia col·laboradora

Entitats i organitzacions que comparteixin el propòsit de l’Artiga.

Establint vincles permanents a través d'un acord de col·laboració i suport mutu. 

Les sòcies col·laboradores no poden representar més del 10% dels vots socials. 

A través d’un acord específic s’estableix la possibilitat de col·laborar únicament amb aportació de capital, fet que no implica compromisos ni drets de participació.

Capital Social: 500€

reemborsable en 12 mesos.

Sòcia de treball

Som una Cooperativa de sòcies consumidores amb voluntat de tenir sòcies de treball que facilitin i duguin a terme professionalment les seves tasques empresarials.

Les sòcies de treball representen el 20% dels vots socials quan son qüestions relacionades amb el seu àmbit laboral.


Capital Social: 2000€ 

reemborsable en 18 mesos. 

Les sòcies temporals són aquelles sòcies consumidores que, per causes justificables, no confirmen la seva pertinença a la cooperativa per més de 3 anys.

Un cop passats 3 anys, si es vol seguir com a sòcia, s’ha d’esdevenir sòcia consumidora.Capital Social: 30€

Sòcia Temporal

bottom of page