top of page

Economia social i solidària

L'Economia Sòcial i Solidària és un enfocament ètic sobre els principis del desenvolupament econòmic, que dóna prioritat al benestar de les poblacions i del planeta per damunt dels beneficis i d’un desenvolupament cec. Definir el marc i el caràcter de l'economia solidària és un procés complex i continu. 

 

La Xarxa Intercontinental de Promoció de l’Economia Social Solidària utilitza el terme d’economia social solidària per abastar tant l'economia solidària com els elements més radicals de l'economia social.

L'Economia Solidària és una forma de producció, consum, i distribució de riquesa (o sigui, un tipus d'economia), centrada en la valorització de l'ésser humà i no en la priorització del capital.

Promou la associativitat, la cooperació i l'autogestió i funciona sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència, equitat i participació.

L'economia social solidaria és un enfocament ètic sobre els principis del desenvolupament econòmic, que dóna prioritat al benestar de les poblacions i del planeta per damunt dels beneficis i d’un desenvolupament cec. Definir el marc i el caràcter de l'economia solidària és un procés complex i continu. 

 

La Xarxa Intercontinental de Promoció de l’Economia Social Solidària utilitza el terme d’economia social solidària per abastar tant l'economia solidària com els elements més radicals de l'economia social.

 

L'economia solidària aspira a transformar de manera integral el sistema social i econòmic, i proposa un paradigma alternatiu de desenvolupament, fonamentat en els principis de l'economia solidària. En aquest context es pretén transformar el sistema econòmic capitalista neoliberal, que dóna prioritat a maximitzar els beneficis privats i al creixement cec, per un sistema socioeconòmic centrat sobretot en la gent i el planeta.

L’economia social s’entén comunament com un "tercer sector" de l’economia, que s’integra amb un “primer sector” (privat/i orientat al benefici) i un “segon sector” (públic/i més planificat). El tercer sector inclou cooperatives, mutualitats, associacions i fundacions (CMAF). Aquestes entitats s’organitzen col·lectivament i s’orienten a la consecució d’objectius socials, que es consideren prioritaris respecte als guanys o ingressos dels associats.

bottom of page