top of page

A DOS PASSOS de ser sòcia

de l'artiga coop!

PRIMER PAS

1) Omple el formulari i clica ENVIAR:

A quina comissió t'agradaria participar?
SEGON PAS

2) Fés l'ingrés de Capital Social (60€) al número de compte que segueix i amb les següents especificacions:

CC ES04 1491 0001 2330 0012 9425

Ordenant: Nom + Cognom + DNI

Concepte: Aportació CapSoc + Nom + Cognom

Un cop fet l'ingrés envia el comprovant bancari a hola@artigacoop.org 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. D'acord amb el Reglament (UE) 20 2016/679 (Reglament General de Protecció de Dades), us informem que l'Artiga Coop SCCL és la responsable del tractament de les dades personals que ens heu facilitat a través de la web de la cooperativa. La finalitat del tractament de les vostres dades personals és la de registrar-vos com a sòcies de l'Artiga Coop SCCL i d’enviar-vos informació i comunicacions relacionades amb la cooperativa. Les dades es conservaran durant el termini establert en la normativa aplicable. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació, oposició i revocació del consentiment, davant la persona responsable del tractament, ARTIGA COOP, SCCL, a c/Pare Antoni Soler, 6, 17800, F02642478, hola@artigacoop.orgwww.artigacoop.org. Teniu dret a fer una reclamació davant les autoritats de protecció de dades.

Tens dubtes? Consulta l'apartat de FAQ's o Contacta'ns!
bottom of page