top of page

Com es finança

l'artiga coop?

el finançament EXTERN a través d'avals MANCOMUNATS com a garantia.

Per aconseguir l'objectiu de finançament inicial, l'Artiga Coop compta amb diverses fonts de finançament com els recursos propis, les aportacions voluntàries i també les fonts externes, com son els Avals Mancomunats com a garantia. 

Com a font externa de finançament l'Artiga Coop vam sol·licitar un préstec a la cooperativa de serveis financers Coop57 per valor de 170.000€. Aquest prèstec ja està concedit, però el sistema de garantia que utilitza Coop57 són els avals personals mancomunats. L'import total dels avals mancomunats ha de ser de 85.000€ (la meitat del prèstec concedit), que aportarem  totes les persones qui creiem en aquest projecte col·lectiu, per demostrar que tenim suficients avaladores que recolsen a l'Artiga Coop.

QUÈ ÉS UN AVAL MANCOMUNAT?

És un compromís personal i individual per respondre com a avaladora per una part del préstec concedit a l’Artiga.

És un document privat que no va a notari i on no es demana informació econòmica de la persona que avala (nomines, situació patrimonial..) Tampoc comporta una immobilització de diners, ni dipòsits. 

 

En cas de que l’entitat no pogués retornar el préstec, les persones avaladores respondrien en el seu nom i només per la part avalada, sabent que aquesta part anirà disminuint a mesura que l'entitat vagi retornant el prèstec. 

En cas d’arribar en aquestes situació,  Coop57 treballa primer amb l’entitat per facilitar el retorn ( allarga terminis, aplica carències, no imposa penalitzacions...) i, si s’arribés a l’escenari on realment no es pogués fer front al crèdit, Coop57 s’adapta a les possibilitat i ritmes de la persona avaladora sense imposar cap interès i reclamant només la part avalada.

​Més informació aquí: Coop57

quina quantitat pots avalar?

Pots avalar un mínim de 500 € siguis persona física o entitat fins a un màxim de 5.000 € si ets persona física i 10.000€ si ets una entitat.

Un avalor orientatiu per arribar als 85.000 € en el cas que només avalen les sòcies serien uns 700 € per sòcia.

Et demanem que siguis realista amb la teva situació econòmica i avalis allò que, en el cas que l’Artiga Coop no pogués tornar el prèstec, puguis assumir individualment.

quin és el procediment per avalar?

1- Descarrega't aquest document: Document d'Aval

2- Firma el Document d'Aval 

3- Escaneja’l i envia’l juntament amb una fotocòpia del teu DNI a: hola@artigacoop.org

4- Guarda't el document signat ja sigui digitalment o en paper. 

SESSIÓ INFORMATIVA oberta

AMB COOP57.

Per poder conèixer aquesta forma de finançament i resoldre possibles dubtes, el passat 19 de febrer vam organitzar una sessió informativa oberta a sòcies i no sòcies. Pots recuperar-la a aquest vídeo. 

coop57-logo_edited.jpg
bottom of page