top of page

Com es finança

l'artiga coop?

Icones en blanc.png

el finançament inicial

Per obrir l'establiment de l'Artiga Coop, aquesta primavera de 2021, invertirem una suma important de diners. Una quantitat que ens assegura la viabilitat del projecte, i permet assumir els costos derivats de l’adequació de l’espai a la normativa vigent, la compra de mobiliari i fresqueres, així com, l’aprovisionament d’estoc. Per aconseguir l'objectiu de finançament inicial, l'Artiga Coop compta amb una diversitat de fonts de finançament, en les que sòcies i no sòcies poden aportar en la mesura que vulguin i puguin. Hem calculat que necessitem un total de 210.000€, dels quals, un 20% provindrà de recursos propis i l’altre 80%, s'obtindrà a través de fonts de finançament externes, com són els Avals Mancomunats amb Coop57.

Clica a cada una de les opcions per tenir-ne més informació i conèixer com hi pots aportar:

L'Artiga Coop es finança al marge del sistema financer convencional, apostant per mètodes de finançament col·lectiu i per les finances ètiques, sostenibles, solidàries i no armades.

APORTACIONS VOLUNTÀRIES

Si vols donar suport al projecte a partir d'una aportació voluntària posa't en contacte amb nosaltres a hola@artigacoop.org

bottom of page